GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 8/1996

31. siječnja 1996.

118

Zakon o upravnim pristojbama

119

Zakon o turističkoj djelatnosti

120

Odluka o postavljenju dr. Petra Šarčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

121

Odluka po stavljenju dr. Zdenka Škrabala za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u republici Mađarskoj

122

Uredba o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu

123

Pravilnik o najvišim dopuštenim snagama zračenja radijskih postaja u gradovima i naseljima gradskog obilježja

124

Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja

125

Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom

126

Pravilnik o sadržaju i načinu registracije ugovora o radu pomoraca i ribara

127

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu

128

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-414/1995 od 17. siječnja 1996

129

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu

130

Ispravak Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske