GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 18/1996

6. ožujka 1996.

305

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske

306

Odluka o postavljenju dr. Joze Metera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Novom Zelandu

307

Odluka o razrješenju dr. Đure Deželića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Island

308

Odluka o razrješenju dr. Đure Deželića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj

309

Odluka o razrješenju dr. Đure Deželića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj

310

Odluka o razrješenju dr. Vinka Kandžije dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko

311

Odluka o odlikovanju dr. Osmana Muftića Redom kneza Branimira s ogrlicom i Spomenicom domovinske zahvalnosti

312

Odluka o odlikovanju Nj. E. g. Paola Pensa Redom kneza Branimira s ogrlicom

313

Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti

314

Uredba o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja

315

Uredba o odorama Ministarstva unutarnjih poslova

316

Odluka o određivanju proizvoda koji podliježu nadzoru kakvoće pri uvozu i izvozu

317

Odluka o dopunama Odluke o posebnim mjerama carinskog nadzora pri uvozu, izvozu ili provozu određenih roba

318

Rješenje o razrješenju Ivice Gergorić položaja savjetnice potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

319

Rješenje o razrješenju Vladimira Tonkovića položaja pomoćnika ministra zdravstva

320

Rješenje o razrješenju Nine Vedriša položaja zamjenika predstojnika Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća

321

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova službeničkih sudova i višeg službeničkog suda

322

Naredba o visini zaštitne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

323

Pravilnik o obvezatnom atestiranju ormara za čuvanje papirnate dokumentacije na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih ormara

324

Odluka o otvaranju posebnog žiro računa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za transferna sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

325

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1996. godinu

326

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite

327

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-64/1993 od 14. veljače 1996.

328

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 1996.

329

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u veljači 1996.