GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 47/1996

12. lipnja 1996.

908

Uredba o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu

909

Odluka o izuzimanju određenih vrsta radova i nabave opreme od primjene Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova

910

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Novska od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

911

Odluka o osnivanju i zadaćama Nacionalnog odbora za obrazovanje o ljudskim pravima

912

Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Hrvatskom savezu slijepih

913

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjim školama i učeničkim domovima

914

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

915

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku razrednih svjedodžbi i svjedodžbi o maturi i završnom ispitu u srednjim školama

916

Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

917

Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju