GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 52/1996

28. lipnja 1996.

972

Uredba o uvjetima za dodjelu koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti

973

Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1997. godinu

974

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze iz drugih država ili područja nastalih raspadom bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom

975

Odluka o prestanku važenja Odluke o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1996. godini

976

Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Gradu Splitu

977

Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Osijeku

978

Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Splitu

979

Odluka o imenovanju sudaca Trgovačkog suda u Splitu

980

Odluka o imenovanju predsjednika općinskih sudova

981

Odluka o imenovanju predsjednika općinskog suda u Zagrebu

982

Odluka o imenovanju sudaca općinskih sudova

983

Odluka o imenovanju sudaca općinskih sudova

984

Odluka o imenovanju sudaca općinskih sudova

985

Odluka o imenovanju općinskih državnih odvjetnika

986

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe

987

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora zaštite kulturne baštine

988

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora zaštite prirode

989

Uputa za primjenu Uredbe o dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji

990

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-140/1996 od 12. lipnja 1996.

991

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1010/1994 od 28. lipnja 1996.