GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 67/1996

7. kolovoza 1996.

1286

Odluka o imenovanju Ćire Grubišića generalnim konzulom Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini

1287

Odluka o dopuni Odluke o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

1288

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Republičkom fondu "Kralj Zvonimir"

1289

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

1290

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidenciji prijave prebivališta i boravišta građana

1291

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdrvastvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

1292

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplačivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu

1293

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

1294

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) te proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)