GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 89/1996

23. listopada 1996.

1555

Odluka o potvrđivanju godišnjeg obračuna Narodne banke Hrvatske za 1995. godinu

1556

Odluka o potvrđivanju financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1996. godinu

1557

Odluka o imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske

1558

Odluka o razrješenju člana Odbora za useljeništvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1559

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

1560

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske broj 01-051-96-19-5/1 od 9. listopada 1996.

1561

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske broj 01-051-96-19-3/1 od 16. rujna 1996.

1562

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske broj 01-051-96-19-6/1 od 17. listopada 1996.

1563

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pula - lokacija Radio far

1564

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena-Sveta Lucija

1565

Rješenje o imenovanju Zvonimira Vedriša pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i veza

1566

Rješenje o razrješenju mr. Ivana Sečića položaja pomoćnika ministra gospodarstva

1567

Rješenje o imenovanju mr. Vladimira Žanića pomoćnikom ministra gospodarstva

1568

Rješenje o razrješenju Pave Handabake položaja glavnog tajnika Ureda za prognanike i izbjeglice

1569

Rješenje o imenovanju mr. Vanje Kalogjere izvršnim direktorom Hrvatske agencije za promicanje ulaganja

1570

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u valsništvu Republike Hrvatske za Županiju Zadarsko-Kninsku

1571

Rješenje o razrješenju dijela članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Zadarsko-Kninsku

1572

Rješenje o imenovanju članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Zadarsko-Kninsku

1573

Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov

1574

Pravilnik o obrascu odobrenja za mali ribolov te obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim odobrenjima za mali ribolov

1575

Pravilnik o naknadi za obavljanje malog ribolova

1576

Pravilnik o dostavi podataka o malom ribolovu

1577

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova

1578

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja

1579

Pravilnik o iskaznici i znački inspektora rada

1580

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-371/1996 od 2. listopada 1996.

1581

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-466/1996 od 2. listopada 1996.

1582

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-458/1995 od 2. listopada 1996.