GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 93/1996

6. studenoga 1996.

1615

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat

1616

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil

1617

Odluka o postavljenju Luke Meštrovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil

1618

Uredba o izmjeni Uredbe o Hrvatskom stočarsko selekcijskom centru

1619

Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Kijevo

1620

Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Benkovac

1621

Odluka o prestanku važenja Odluke o raspodjeli sredstava radio pretplate

1622

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi

1623

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Kijevo

1624

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Benkovac

1625

Rješenje o razrješenju pomoćnika ravnatelja Državnog ravnateljstva za robne zalihe

1626

Rješenje o imenovanju pomoćnika ravnatelja Državnog ravnateljstva za robne zalihe

1627

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju

1628

Rješenje o imenovanju zamjenice predsjednika i zamjenika članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju

1629

Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske

1630

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Varaždinsku

1631

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države

1632

Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države

1633

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup lovišta na površinama zemljišta u vlasništvu države

1634

Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Komisije za davanje u zakup lovišta na površinama zemljišta u vlasništvu države

1635

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu

1636

Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila

1637

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava kočna sila po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila

1638

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnosti odvodnje otpadnih voda

1639

Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj

1640

Dopuna popisa stručnih institucija koje imaju ovlast za izdavanje izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada

1641

Odluka o izmjeni Odluke o početku izdavanja iskaznice zdravstveno osigurane osobe i vremenu trajanja zamjene postojeće iskaznice

1642

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 1996. godine

1643

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u listopadu 1996. godine

1644

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-323/1996 od 16. listopada 1996.

1645

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-74/1996. od 30. listopada 1996.