GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 98/1996

22. studenoga 1996.

1929

Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo

1930

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom

1931

Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu

1932

Naputak o izmjenama Naputka za subvencioniranje programa organiziranog odmora umirovljenika

1933

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-563/1996 od 13. studenoga 1996.

1934

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-564/1996 od 13. studenoga 1996.

1935

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-455/1994 od 13. studenoga 1996.

1936

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-371/1994 od 13. studenoga 1996.

1937

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i štedionicama