GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 2/1997

9. siječnja 1997.

23
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sa sjedištem u Beogradu 
24
Odluka o razrješenju predstojnika Ureda Vlade Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji i dužnosti veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske, te postavljanju za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji 
25
Odluka o razrješenju počasnog konzula Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u Halbaecku 
26
Odluka o odlikovanju Redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića 
27
Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti 
28
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem i inozemnom tržištu kapitala 
29
Rješenje o imenovanju Josipa Belamarića pomoćnikom ministra kulture 
30
Rješenje o imenovanju Ferdinanda Medera privremenim ravnateljem Hrvatskog restauratorskog zavoda 
31
Pregled izdanih jamstava u 1996. godini 
32
Pravilnik o dopuni Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga 
33
Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije Istarske 
34
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje inspektora sigurnosti željezničkog prometa 
35
Naputak o načinu pečaćenja radi izvršenja rješenja inspektora rada 
36
Pravilnik o mjerilima vrednovanja časopisa i publikacija s međunarodno priznatom recenzijom, kao i s njima po vrsnoći izjednačenih časopisa i publikacija 
37
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja 
38
Objava o upisu u upisnik proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala 
39
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-947/1996 od 8. siječnja 1997. 
40
Ispravak Uredbe o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka