GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 4/1997

15. siječnja 1997.

42

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izdavanja isprava i viza strancima te o obrascima tih isprava i viza

43

Program Posebnog dijela državnog stručnog ispita s upravnog područja financija

44

Pravilnik o obavljanju lova ramponom

45

Odluka o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima

46

Prosječni srednji tečaj za njemačku marku (DEM) za 1996. godinu

47

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

48

Odluka o visini naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani

49

Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1997. godinu

50

Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1997. godinu

51

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

52

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996.

53

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996.

54

Odluka o usklađivanju mirovina pripadnika HV od 1. prosinca 1996.

55

Odluka o usklađivanju mirovina pripadnika bivše JNA od 1. prosinca 1996.

56

Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. prosinca 1996.

57

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1996.

58

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996.

59

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od l. prosinca 1996.

60

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996.

61

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996.

62

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak

63

Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje proizvoda životinjskog podrijetla

64

Objava o brisanju iz Upisnika proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

65

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-757/1996 i U-I-914/1996 od 8. siječnja 1997.