GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 45/1997

29. travnja 1997.

650

Uredba o Agenciji za posredovanje u prometu određenim nekretninama

651

Odluka o proglašenju 17. svibnja "Danom službi nacionalne sigurnosti"

652

Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

653

Odluka o osnivanju Lučke uprave Split

654

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Krapinsko-zagorske slobodne zone d.d., Krapina

655

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Hrvatskog registra brodova

656

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje"

657

Rješenje o imenovanju prim. dr. Miroslava Gluhinića tajnikom Ministarstva zdravstva

658

Rješenje o imenovanju Igora Mrduljaša zamjenikom predstojnika Ureda za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske

659

Uputa o sadržaju i načinu vođenja Registra korisnika državnog proračuna

660

Naredba o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske

661

Naredba o visini naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa

662

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu

663

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica

664

Naredba o visini naknade za baždarenje brodica

665

Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata