GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 69/1997

04.srpnja 1997.

1189

Zakon o sprječavanju pranja novca

1190

Zakon o porezu na promet nekretnina

1191

Zakon o fondu za naknadu oduzete imovine

1192

Uredba o izmjenama uredbe o pravima povratnika

1193

Odluka o imenovanju nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske i članova Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hanoveru

1194

Pravilnik o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom

1195

Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru

1196

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova mrežama stajačicama

1197

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka od goveda podrijetlom iz Republike Irske

1198

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka od goveda podrijetlom iz Ujedinjenog Kraljevstva

1199

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede

1200

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine opće namjene

1201

Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvo i izdavanja potvrda o sukladnosti

1202

Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave

1203

Izmjene i dopune Pravilnika o čuvanju izbornog materijala

1204

Pravilnik o ispitu za obavljanje poslova posrednika u trgovini vrijednosnim papirima

1205

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "FAKTOR" d.o.o., Split

1206

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vriednosnim popirima Davoru Relji iz Splita

1207

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vriednosnim popirima Damiru Čikotiću iz Splita

1208

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vriednosnim popirima Berislavu Martiću iz Splita