GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 141/1998

27. listopada 1998.

1732

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol

1733

Naredba o homologaciji vozila u pogledu zaštite vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

1734

Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila u pogledu ugradbe retrovizora

1735

Naredba o homologaciji vozila s više od tri kotača u pogledu uređaja za upravljanje

1736

Naredba o homologaciji teretnih motornih vozila, prikolica i poluprikolica s obzirom na njihovu bočnu zaštitu

1737

Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila na dva kotača s ili bez bočne prikolice u pogledu ugradbe retrovizora

1738

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na ograničenje njihove najveće brzine i ugradnju uređaja za ograničenje brzine homologiranog tipa te uređaja za ograničenje brzine

1739

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-344/1995 od 14. listopada 1998.

1740

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-61/1998 od 7. listopada 1998.

1741

Ispravak Naredbe o homologaciji vozila u pogledu emisije štetnih spojeva u skladu s gorivom koje koristi motor

1742

Ispravak Naredbe o homologaciji mopeda u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljivanje i svjetlosnu signalizaciju

1743

Ispravak Naredbe o homologaciji vozila u pogledu emisije štetnih spojeva u skladu s gorivom koje koristi motor

1744

Ispravak Naredbe o homologaciji motornih vozila s tri kotača u pogledu emisije buke