GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 48/1998

6. travnja 1998.

594

Odluka o izmjeni Odluke o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife

595

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Sisačko-moslavačke županije

596

Rješenje o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita

597

Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke u kunama

598

Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke nominiranih u stranoj valuti

599

Odluka o dopuni Odluke o uvjetima za odobrenje kratkoročnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni krediti)

600

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke

601

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obvezi ovlaštenih banaka i štedionica da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti

602

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnog i srebrenog kovanog novca »100. obljetnica rođenja kardinala Alojzija Stepinca«

603

Odluka o dopuni kontnog plana za banke i štedionice

604

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-762/1996, U-I-763/1996, U-I-795/1996 do U-I-906/1996, U-I-934/1996, U-I-945/1996, U-I-69/1997 do U-I-100/1997, U-I-107/1997, U-I-109/1997, U-I-115/1997, U-I-164/1997, U-I-170/1997, U-I-228/1997, U-I-321/1997, U-I-329/1997, U-I-353/1997, U-I-460/1997 do U-I-464/1997. U-I-477/1997, U-I-594/1997 do U-I-597/1997, U-I-645/1997, U-I-1115/1997, U-I-1272/1997, U-I-1286/1997, U-I-188/1998

605

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-572/1995 od 11. ožujka 1998.

606

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-796/1997 od 11. ožujka 1998.

607

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-472/1996, U-I-26/1998 od 25. ožujka 1998.