GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 9/1998

7. srpnja 1998.

78

Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o spašavanju, 1989.

79

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju međudržavnog vijeća za suradnju između Republike Hrvatske i Bosne i Heroegovine

80

Zakon o potvrđivanju izmjena članaka 6.6 i 7.1. Statuta Medunarodnog centra za genetski inženjering i biotehnologiju

81

Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za diplomatske putovnice

82

Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnom ukidanju viza

83

Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o turističkoj suradnji

84

Odluka o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti

85

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o gospodarskoj suradnji

86

Ispravak Odluke o objavi Statuta Vijeća Europe

87

Ispravak Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora

88

Ispravak Bečke konvencije o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora