Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 47/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 47/1990

Zagreb, 14. studenoga 1990.

865

Zakon o osnivanju Javnog poduzeća "Narodne novine"

866

Zakon o fondovima za kulturu

867

Zakon o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb

868

Zakon o prestanu važenja Zakona o financiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske

869

Zakon o izmjenama Zakona o pomilovanju

870

Zakon o izmjenama Zakona o elektroprivredi

871

Zakon o izmjenama Zakona o matičnim knjigama

872

Zakon o izmjenama Zakona o područjima općina u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

873

Zakon o izmjenama Zakona o osobnom imenu

874

Zakon o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima

875

Zakon o izmjenama Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

876

Zakon o dopunama Zakona o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

877

Zakon o dopunama Zakona o provođenju popisa stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godini

878

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnoj inspekciji

879

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

880

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravi

881

Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

882

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće upotrebe

883

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani

884

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta

885

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o usmjerenom obrazovanju

886

Izmjene i dopuna Budžeta Republike Hrvatske za 1990. godinu