Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 59/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 59/1990

Zagreb, 31. prosinca 1990.

1159

Zakon o osnovnom školstvu

1160

Zakon o športu

1161

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

1162

Zakon o dopunama Zakona o povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti i njihovih pratilaca u unutrašnjem putničkom prijevozu

1163

Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

1164

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

1165

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara

1166

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja

1167

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave

1168

Zakon o izmjeni Zakona o prekršajima

1169

Zakon o dopunama Zakona o braku i porodičnim odnosima

1170

Zakon o dopuni Zakona o političkim organizacijama

1171

Zakon o izmjenama Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike, stabljike lana, te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka

1172

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o premijama za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke

1173

Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o izmjenama i dopunama Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Sveučilište u Zagrebu

1174

Odluka o imenovanju članova Skupštine Sveučilišta u Zagrebu

1175

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske

1176

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske

1177

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske

1178

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske

1179

Odluka o imenovanju tri zamjenika javnog tužioca Hrvatske

1180

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca i zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Bjelovaru

1181

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca i zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Zadru

1182

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca i zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Zagrebu

1183

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Karlovcu

1184

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Slavonskoj Požegi

1185

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Varaždinu

1186

Odluka o razrješenju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu u Zagrebu

1187

Odluka o razrješenju dužnosti sudaca Vrhovnog suda Hrvatske

1188

Odluka o razrješenju dužnosti suca i vršitelja dužnosti predsjednika Okružnog suda u Sisku

1189

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Rijeci

1190

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnogsuda u Zagrebu

1191

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Osijeku

1192

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Splitu

1193

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Virovitici

1194

Rješenje o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Prvostepene disciplinske komisije za radnike republičkih organa uprave

1195

Pravilnik o pedagoškim normativima za utvrđivanje standardnog opsega obveza nastavnika u srednjoj školi

1196

Odluka o odobrenju isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu

1197

Rješenje Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-331/1990 od 31. prosinca 1990.

1198

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračun doprinosa Privrednoj komori Slavonije i Baranje, Osijek za 1991. godinu

1199

Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Dalmacije u 1991. godini

1200

Ispravak Zakona o porezu na promet nekretnina