Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 7/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 7/1991

Zagreb, 19. veljače 1991.

167

Zaključci o prihvaćanju akata Savjeta Europe o slobodi izražavanja i informiranja

168

Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za koordiniranje aktivnosti na razrješavanju vlasničko-pravnih odnosa na nekretninama koje su prenesene u društveno vlasništvo

169

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske elektroprivrede

170

Rješenje o imenovanju glavnog ravnatelja Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"

171

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra inozemnih poslova Republike Hrvatske

172

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske

173

Naredba o izmjeni Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama-koćama

174

Odluka o izmjenama Odluke o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga 1 990.

175

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

176

Odluka o privremenom usklađivanju mirovina individiualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1991.

177

Odluka o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje u godini 1991. i usklađivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje u 1991. godini

178

Odluka o privremenoj visini doplatka za pomoć i njegu u godini 1991.

179

Odluka o privremenom graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu u godini 1991.

180

Odluka o privremenoj visini minimalne mirovine u 1991. godini

181

Odluka o određivanju privremene zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u godini 1991.

182

Odluka o osnovici i stopi za obračunavanje doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije u 1991. godini

183

Ispravak Zakona o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini