Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 9/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 9/1991

Zagreb, 28. veljače 1991.

205

Zakon o osnivanju Javnog poduzeća "Astra" Međunarodna trgovina

206

Zakon o "Fundaciji Ivana Meštrovića"

207

Zakon o plaćanju doplatnih poštanskih maraka u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske

208

Zakon o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba

209

Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama

210

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Socijalističke Republike Hrvatske

211

Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

212

Zakon o dopunama Zakona o vodama

213

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

214

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

215

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekciji rada

216

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta

217

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti

218

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske

219

Zakon o dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

220

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama

221

Zakon o dopuni Zakona o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini

222

Odluka o davanju pomoći općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u 1990. godini

223

Odluka o utvrđivanju kalkulativnih elemenata za obračun plaća djelatnika u organima i organizacijama prosvjete, kulture, tehničke kulture i sporta u kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu Republike Hrvatske

224

Odluka o prestanku važenja Odluke o obilježavanju pedesetgodišnjice ustanka u Hrvatskoj

225

Odluka o imenovanju Republičke izborne komisije

226

Odluka o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i visini naknada određenih materijalnih troškova

227

Odluka o korištenju sredstava solidarnosti za osiguravanje zaštite životnog standarda socijalno ugroženog stanovništva

228

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog plinovoda Zagreb - Karlovac

229

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pomorstva Republike Hrvatske

230

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra prosvjete i kulture Republike Hrvatske

231

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za prostorno uređenje u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske

232

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske

233

Uputa o radnoj knjižici

234

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1990. godine i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec prosinac 1990. godine