Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 21/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 21/1991

Zagreb, 2. svibnja 1991.

646

Odluka o raspisu referenduma

647

Odluka o imenovanju članova Republičke komisije za provedbu referenduma po Odluci od 25. travnja 1991.

648

Odluka o inozemnim uredima Republike Hrvatske

649

Odluka o osnivanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Stuttgartu, Savezna Republika Njemačka

650

Odluka o osnivanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Munchenu, Savezna Republika Njemačka

651

Zakon o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske

652

Uredba o dopuni Uredbe o obveznim prebijanjima obveza i potraživanja pravnih osoba u Republid Hrvatskoj

653

Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje 1. travnja do 30. lipnja 1991. godine

654

Odluka o izmjenama Odluke o visini premije za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane kolčine konzumnog mlijeka i visini trže cijene konopljine stabljike i stabljike lana

655

Odluka o prestanku važenja Odluke o cijenama nafte i naftnih derivata

656

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-34/1991. od 10. travnja 1991.

657

Odluka o plaćanju članškog doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1991. godini

658

Odluka o prestanku primjene Kolektivnog ugovora o zadovoljavanju stambenih potreba radnika zaposlenih kod poslodavaca na osnovi rada

659

Dopuna liste arbitara Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Hrvatske

660

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za izvanrednu upotrebu javnih cesta

661

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa te načinu i rokovima plaćanja doprinosa Zadružnom savezu Zadar za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 1991. godine