Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 27/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 27/1991

Zagreb, 11. lipnja 1991.

746

Deklaracija o kršenju prava pripadnika hrvatske manjine u Republici Srbiji i autonomnim pokrajinama Vojvodini i Kosovu (Deklaracija br. 2)

747

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

748

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

749

Zakon o boravišnoj pristojbi

750

Zakon o sanaciji i restrukturiranju banaka

751

Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj

752

Zakon o rudarstvu

753

Zakon o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi

754

Zakon o osnivanju Javnog poduzeća "Jadrolinija" p. o. Rijeka

755

Zakon o osnivanju Javnog poduzeća "Kumrovec"

756

Zakon o Hrvatskom povijesnom muzeju

757

Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor"

758

Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje Uredbe o uređenju nekih pitanja obavljanja arhivske djelatnosti

759

Zakon o izmjeni Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika u 1991. godini

760

Zakon o dopuni Zakona o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda društveno-političkim zajednicama u 1991. godini

761

Odluka o davanju pomoći općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnili nepogoda u 1990. godini

762

Odluka o davanju garancije Republike Hrvatske po Ugovoru o kreditu,između Europske investicijske banke, Luxemburg i Hrvatskog željezničkog poduzeća, Zagreb za financiranje izgradnje tehničke putne stanice Zagreb - Borongaj

763

Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnoj obvezi ("Službeni list SFRJ", br. 64/85, 26/89 i 30/91) na teritoriju Republike Hrvatske

764

Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o općenarodnoj obrani ("Službeni list SFRJ", br. 21/82 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

765

Odluka o potvrdi Izmjena i dopuna Statuta Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

766

Pravilnik o izmjenama i dopunalna Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja

767

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškbvima zdravstvene zaštite