Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 56/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 56/1991

Zagreb, 29. listopada 1991.

1529

Odluka o imenovanju zamjenika ministra inozemnih poslova

1530

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra obrane

1531

Zakon o cestama

1532

Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih ratnim razaranjima

1533

Uredba o korlštenju sredstava amortizadje stanova i stambenih zgrada

1534

Uredba o dodjeli obveznica Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

1535

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k. o. Plase

1536

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i oduzimanja iz posjeda nekretnina u k. o. Kutina

1537

Pravilnik o naknadi za ceste što se plaća na strana vozila

1538

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

1539

Naredba o određivanju osnovnih građevinskih materijala za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi praćenja

1540

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1541

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. kolovoza 1991.

1542

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. kolovoza 1991.

1543

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1991.

1544

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1991.

1545

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1991.

1546

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1991.

1547

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. kolovoza 1991.

1548

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1991.

1549

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1991.

1550

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. kolovoza 1991.

1551

Statut Hrvatske gospodarske komore