Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 63/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 63/1991

Zagreb, 26. studenoga 1991.

1632

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe za provđenje Zakona o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republid Hrvatskoj

1633

Uredba o dopuni Uredbe o uvjetima i načinu utvrđivanja evidencijske devizne pozicije za određene zajedničke potrebe

1634

Odluka o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske

1635

Odluka o visini naknade koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira

1636

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju alternativnog pomorskog prijelaza naftovoda Krk-kopno

1637

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu stjecanja potraživanja stranih osoba u domicilnoj valuti Republike Hrvatske

1638

Odluka o potvrđivanju Poslovnika o radu Odbora za dodjelu Republičke nagrade športa "Dr. Franjo Bučar"

1639

Pravilnik o izvršavanju vojne obveze i civilne zaštite

1640

Naredba o popisu proizvoda i roba koji su na temelju Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Repnblike Hrvatske prešli u vlasništvo Republike

1641

Ispravak Uredbe o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga

1642

Ispravak Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima