Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 71/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 71/1991

Zagreb, 23. prosinca 1991.

1846

Uredba o Narodnoj banci Hrvatske

1847

Uredba o pretvaranju deviznih depozita građana kod banaka u javni dug Republike Hrvatske

1848

Uredba o prestanku važenja Uredbe o mjerama zaštite Republike Hrvatske od moguće zloupotrebe dinara

1849

Uredba o platnom prometu s drugim republikama

1850

Uredba o načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu

1851

Odluka o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske

1852

Rješenje o apoenima, obliku i temeljnim obilježjima hrvatskog dinara

1853

Rješenje o stavljanju novčanica hrvatskog dinara u opticaj

1854

Rješenje o povlačenju novčanica koje glase na dinare SFR Jugoslavije iz opticaja na teritoriju Republike Hrvatske

1855

Rješenje o povlačenju kovanog novca koji glasi na dinar SFR Jugoslavije iz opticaja na teritoriju Republike Hrvatske

1856

Upute u svezi sa zamjenom gotovog novca