Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 19/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 19/1992

Zagreb, 2. travnja 1992.

423

Ukaz o proglašenju Zakona o srednjem školstvu

424

Zakon o zapošljavanju stranaca

425

Zakon o popisima birača

426

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnim odnosima

427

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

428

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama

429

Zakon o izmjeni Zakona obrani

430

Zakon o izmjeni Zakona o unutarnjim poslovima

431

Odluka o imenovanju članova u Vijeće Hrvatske radio-televizije

432

Odluka o imenovanju viceguvernera Narodne banke Hrvatske

433

Odluka o razrješenju dužnosti javnog pravobranioca Republike Hrvatske

434

Odluka o izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

435

Odluka o izboru suca Upravnog suda Hrvatske

436

Odluka o razrješenju dužnosti tri suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske

437

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Splitu

438

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Šibeniku

439

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Crikvenici

440

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Novoj Gradiški

441

Odluka o razrješenju dužnosti dva suca Općinskog suda u Splitu.

442

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu

443

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Bjelovar

444

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Varaždin

445

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek

446

Odluka o izboru, imenovanju i razrješenju članova Komisije Sabora za zaštitu i unapredivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti

447

Odluka o izboru i razrješenju člana Odbora Sabora za turizam iz Društveno-političkog vijeća

448

Uredba o stavljanju izvan snage uredaba iz oblasti unutarnjih poslova za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

449

Uredba o izmjenama Uredbe o Uredu za suradnju i prihvaćanje mirovnih snaga UN u Republici Hrvatskoj

450

Odluka o rspolaganju i korištenju zdravstvenih objekata JNA

451

Odluka o utvrdivanju ukupne vrijednosti izvoza i uvoza za sajamsko kompenzacijske poslove u 1992. godini

452

Odluka o zaštitnoj cijeni sirovog duhana roda 1992. godine

453

Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1992. godine

454

Odluka o zaštitnoj cijeni kukuruza roda 1992. godine

455

Odluka o zaštitnim cijenama suncokreta i soje roda 1992. godine

456

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za korištenje voda

457

Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za zaštitu voda

458

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1991. i 1992. godini

459

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju robe na koju se plaća posebna pristojba za izravnanje poreznog opterečenja uvezene robe u 1991. i 1992, godini

460

Odluka o izmjeni Odluke o uvodenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske

461

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u željezničkom prometu

462

Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijene osobne karte za stranca, putnog lista za stranca, putne isprave za izbjeglice, putne isprave za osobe bez državljanstva i granične propusnice

463

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-7/1992. i U-III-10/1992. od 1. travnja 1992.