Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 31/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 31/1992

Zagreb, 1. lipnja 1992.

746

Odluka o osnivanju Misije Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda, New York

747

Odluka o razrješenju ministra inozemnih poslova

748

Ukaz

749

Ukaz

750

Uredba o kriterijima za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe popune Hrvatske vojske i druge potrebe obrane

751

Uredba o jednokratnoj novčanoj pomoći

752

Uredba o dolasku i boravku stranih jahti i čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske

753

Odluka o suglasnošti na iznos radijske i televizijske pretplate

754

Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra rada, socijalne skrbi i obitelji

755

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra rada, socijalne skrbi i obitelji

756

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra rada, socijalne skrbi i obitelji

757

Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra rada, socijalne skrbi i obitelji

758

Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra rada, socijalne skrbi i obitelji

759

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra rada, socijalne skrbi i obitelji

760

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati direktor i zaposleni u turističkim uredima turističkih zajednica mjesta i turištičkih zajednica općina

761

Naredba o odredivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi pračenja

762

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

763

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

764

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

765

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991. i o najvišoj starosnoj i nvalidskoj mirovini

766

Odluka o graničnloj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. sijećnja 1991. do 30. studenoga 1991.

767

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. sijećnja 1991. do 30. studenoga 1991.

768

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. sijećnja 1991. do 30. studenoga 1991.

769

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od.1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

770

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. sijećnja 1991. do 30. stuđenoga 1991.

771

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. sijećnja 1991 do 30. studenoga 1991.

772

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. sijećnja 1991. do 30. studenoga 1991.

773

Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

774

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

775

Odluka o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

776

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske za razdoblje sijećanj - ožujak 1992. godine i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske