Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 80/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 80/1992

Zagreb, 27. studenoga 1992.

2091

Uredba o stavljanju izvan snage određenih odredbi Uredbe o radnim odnosima, zapošljavanju, socijalnoj skrbi, mirovinskom i invalidskom osiguranju, dječjem doplatku i zaštiti žrtava u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženošti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

2092

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Melbourneu, Australija

2093

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bratislavi, Češka i Slovačka Federativna Republika

2094

Odluka o ukidanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Stuttgartu, Savezna Republika Njemačka

2095

Ukaz

2096

Odluka o ukidanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Munchenu, Savezna Republika Njemačka

2097

Ukaz

2098

Odluka o ukidanju inozemnog ureda Republike Hrvatske u Bruxellesu, Kraljevina Belgija

2099

Ukaz

2100

Popis sredstava za zaštitu bilja za koja je izdana dozvola, odnosno sredstava za zaštitu bilja za koja je prestala važiti dozvola za stavljanje u unutrašnji promet

2101

Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih institucija koje udovoljavaju uvjetima za ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja te bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja proizvedenih od novih aktivnih tvari

2102

Objava o upisu u Popis ovlaštenih institucija koje udovoljavaju uvjetima za ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja te bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja proizvedenih od novih aktivnih tvari

2103

Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjih biljaka tijekom vegetacije

2104

Objava o upisu u Popis ovlaštenih institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjih biljaka tijekom vegetacije

2105

Pravilnik o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala

2106

Tarifa o naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala