Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 100/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 100/1993

Zagreb, 3. studenoga 1993.

1928

Uredba o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti

1929

Uredba o podnošenju prijava po Zakonu o industrijskom vlasništvu

1930

Uredba o izmjeni Zakona o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba

1931

Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe

1932

Odluka o prodaji deviza domaćim fizičkim osobama

1933

Odluka o ograničenju izvoza određenih proizvoda

1934

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju retencije "Jazbina" na katastarskim česticama katastarske općine Remete

1935

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju regionalne ceste RC 2440, dionice Otok - Vrbanja

1936

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1937

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1938

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1939

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1940

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1941

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1942

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1943

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1944

Uputa za primjenu Uredbe o plaćama i Uredbe o dopuni Uredbe o plaćama