GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 13/1993

Zagreb, 5. veljače 1993.

207

Ukaz

208

Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja

209

Odluka o povećanju stanarine za stanove kojima upravlja Ministarstvo obrane

210

Privremeni financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za razdoblje I - III 1993. godine

211

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima

212

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini

213

Odluka o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini

214

Odluka o Osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godine

215

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

216

Odluka o utvrđivanju visine iznosa sredstava koje Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama