Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 40/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 40/1993

Zagreb, 4. svibnja 1993.

705

Pravilnik o odori i oznakama školskih prometnih jedinica i prometnih jedinica mladeži

706

Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanju školskih prometnih jedinica i prometnih jedinica mladeži

707

Naredba o visini naknade za baždarenje čamaca

708

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih čamaca

709

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu

710

Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa

711

Naredba o određivanju cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske.

712

Naredba o načinu vođenja evidencije objekata pod nadzorom iz djelatnosti cestovnog prometa i evidencije izvršenih nadzora i poduzetih mjera nad tim objektima

713

Podaci o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila