Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 47/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 47/1993

Zagreb, 21. svibnja 1993.

896

Ukaz

897

Ukaz

898

Uredba o određivanju ratom ugroženih područja

899

Odluka o privremenom korištenju opreme, druge imovine i obveza, arhive i dokumentacije Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

900

Odluka o novčanim iznosima do kojih se ograničava odgovornost prijevoznika u zračnoj plovidbi

901

Odluka o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj temeljem nasljeđivanja članstva bivše SFRJ

902

Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju najviših cijena pšeničnog brašna i kruha tipa 850

903

Odluka o dopuni Odluke o obvezi prijave cjenika odnosno tarifa određenih proizvoda i usluga

904

Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Državne komisije za UNPROFOR

905

Rješenje o razrješenju pomoćnika tajnika Vlade Republike Hrvatske

906

Rješene o razrješenju tajnika Vlade Republike Hrvatske

907

Rješenje o imenovanju tajnika Vlade Republike Hrvatske

908

Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske željeznice"

909

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske željeznice"

910

Rješenje o razrješenju direktora Poduzeća "Hrvatske željeznice"

911

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Poduzeća "Hrvatske željeznice"

912

Pravilnik o kontroli projekata

913

Pravilnik o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu

914

Naredba za provođenje Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.)

915

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

916

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1993.

917

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. ožujka 1993.

918

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1993.

919

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1993.

920

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1993.

921

o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1993.

922

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1993.

923

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1993.

924

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1993.

925

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1993.

926

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1993.

927

Objava o brisanju iz Registra dorađivača poljoprivrednog sjemena

928

Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena

929

Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

930

Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

931

Objava o upisu u Popisu pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

932

Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog Sjemena

933

Objava o upisu u Registar dorađivača poljaprivrednog sjemena

934

Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena

935

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-260/1992. od 18. svibnja 1993.