Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 64/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 64/1993

Zagreb, 6. srpnja 1993.

1290

Odluka o prenošenju željezničkih tračničkih vozila u vlasništvo Javnog poduzeća "HŽ - Hrvatske željeznice"

1291

Odluka o razvrstavanju magistralnih željezničkih pruga

1292

Odluka o visini naknade za obvezne zdravstvene preglede bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske

1293

Odluka o davanju suglasnosti na Dopune Statuta Brodarskog instituta, d.o.o. Zagreb

1294

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog pravca plinovoda DN 300 Našice - Slavonski Brod

1295

Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga I. i II. reda

1296

Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-357/1992. od 9. lipnja 1993.

1297

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-146/1993. od 15. lipnja 1933.

1298

Podaci o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana i minimalni postotak od kvalitete i vrijednosti stana, na dan 1. srpnja 1993. godine