Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 70/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 70/1993

Zagreb, 20. srpnja 1993.

1437

Zakon o državnoj reviziji

1438

Zakon o dopunama Zakona o stambenim odnosima

1439

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju

1440

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo

1441

Zakon o dopuni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

1442

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Vrbovsko

1443

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatske elektroprivrede

1444

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima

1445

Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice

1446

Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista

1447

Rješenje o utvrđivanju cijene osobne karte za stranca, putnog lista za stranca, putne isprave za izbjeglice i putne isprave za osobe bez državljanstva

1448

Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca domovnice

1449

Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice

1450

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-92/1993. od 15. lipnja 1993.

1451

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-179/1993. od 7. srpnja 1993.

1452

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-283/1993. od 7. srpnja 1993.

1453

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-283/1993. od 7. srpnja 1993.

1454

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja siječanj - ožujak 1993. i ožujak - svibanj 1993. te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec svibanj 1993.

1455

Ispravak Uredbe o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine

1456

Ispravak Uredbe o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada

1457

Ispravak Odluke o davanju suglasnosti na Dopune Statuta Brodarskog instituta d.o.o., Zagreb

1458

Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini

1459

Odluka o rasporedu planiranog potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za zbrinjavanje bolesnika s akutnim i kroničnim bolestima po županijama Republike Hrvatske