GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 10/1994

Zagreb, 11. veljače 1994.

172
Odluka o proglašenju Zakona o lovu
173
Odluka o proglašenju Zakona o zaštiti bilja
174
Odluka o dodjeli ordena Kneza Trpimira gospodinu Salvadoreu Cilentou veleposlaniku Republike Italije u Republici Hrvatskoj 
175
Odluka o razrješenju zamjenika ministra unutarnjih poslova 
176
Odluka o razrješenju pomoćnika ministra unutarnjih poslova 
177
Odluka o imenovanju zamjenika ministra unutarnjih poslova 
178
Odluka o imenovanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova
179
Odluka kojom potvrđujem izbor gospodina Krune Peronje za župana Županije splitsko-dalmatinske
180
Odluka o kriterijima i planu uvođenja doplatnih maraka 
181
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1994. godini 
182
Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za carinski kontingent 
183
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za rekonstrukciju spomeničkog kompleksa "Medvedgrad"
184
Rješenje o imenovanju ravnatelja Državnog ravnateljstva za robne rezerve 
185
Rješenje o imenovanju direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
186
Pravilnik o obrascu službene iskaznice ovlaštene osobe Deviznog inspektorata Republike Hrvatske
187
Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda proračuna, društvenih fondova te za financiranje drugih javnih potreba, načinu uplaćivanja tih prihoda i izvješćivanju korisnika o njima
188
Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju 
189
Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca i registarskih pločica
190
Rješenje o utvrđivanju cijene propusnice koja se izdaje prema odredbama Udinskog sporazuma
191
Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice 
192
Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca domovnice
193
Rješenje o utvrđivanju cijene osobne karte za stranca, putnog lista za stranca, putne isprave za izbjeglice i putne isprave za osobe bez državljanstva
194
Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista
195
Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde (certifikata) osposobljenosti vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu
196
Naputak o postupku ispitivanja i o klasama otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od požara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima
197
Odluka o usvajanju liste lijekova za primjenu u bolnicama u 1994. godini 
198
Odluka o visini i načinu obračuna naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena
199
Sporazum o osnivanju, nadležnosti i djelovanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
200
Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-419/1993. od 26. siječnja 1994.
201
Ispravak Zakona o područjima županija,gradova i općina u Republici Hrvatskoj