Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 101/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 101/1995

Zagreb, 13. prosinca 1995.

1658

Odluka o postavljenju za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske Japanu i za izvanrednog opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji

1659

Odluka o razrješenju zamjenika ministra kulture

1660

Odluka o imenovanju zamjenika ministra kulture

1661

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o izvršavanju radne obveze

1662

Odluka o sanaciji određenih poduzeća

1663

Rješenje o imenovanju zamjenika ravnatelja državne uprave za vode

1664

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra gospodarstva

1665

Rješenje o imenovanju tajnika ministarstva gospodarstva

1666

Rješenje o razrješenju savjetnika potpredsjednika vlade Republike hrvatske

1667

Rješenje o razrješenju člana upravnog odbora epubličkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika hrvatske, republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika hrvatske i republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

1668

Rješenje o imenovanju člana upravnog odbora republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika hrvatske, republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika hrvatske i republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

1669

Rješenje o imenovanju članova nadzornog odbora Hrvatskog domovinskog fonda

1670

Naputak za provedbu odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje prvog obroka javnoga duga dospjelog 30. lipnja 1995. godine

1671

Pravilnik o načinu izdavanja povlastica

1672

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama

1673

Pravilnik o obliku i način vođenja registra povlastica

1674

Pravilnik o vođenju evidencije o trgovačkim društvima i djelatnicima koji obavljaju obrt

1675

Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte

1676

Program ispita o stručnoj osposobljenosti

1677

Odluka o dopuni odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne Banke Hrvatske

1678

Odluka o visini posebnih naknada za uporabu javnih cesta i određenih objekata na cestama

1679

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-277/1995 od 6. prosinca 1995

1680

Ispravak pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

1681

Ispravak naredbe o proglašenju područja zaraženih karantenskom štetočinjom bilja erwiaia amylovora (burill) winslow et al.