GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 2/1996

10. siječnja 1996.

36

Odluka o razrješenju dr. Zdravka Sančevića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici i Federaciji Bosne i Hercegovine

37

Odluka o razrješenju Darinka Bage dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj

38

Odluka o razrješenju Vanje Kalogjera dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

39

Odluka o postavljanju Darinka Bage za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bosni i Hercegovini

40

Odluka o postavljanju Franje Antuna Blaževića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Peru

41

Odluka o potvrđivanju izbora Vlade Ošusta za župana Županije vukovarsko-srijemske

42

Odluka o potvrdi izbora Ratka Žabčića za podžupana Županije sisačko-moslavačke

43

Rješenje o razrješenju Dubravka Jelačića Bužimskog položaja pomoćnika ministra kulture

44

Rješenje o imenovanju Jagode Martinčević pomoćnicom ministra kulture

45

Rješenje o imenovanj Slavka Begića pomoćnikom ministra gospodarstva

46

Rješenje o imenovanju Mladena Matvijeva vršiteljem dužnosti ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda

47

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i o njihovom ispitivanju i nadzoru

48

Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca za vođenje popisa o proizvedenim, prodanim, uporabljenim, uništenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnih tvari i o načinu izvješćivanja

49

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove za ispitivanje eksplozivnih tvari

50

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike Državnog ravnateljstva za robne zalihe

51

Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom

52

Odluka o dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničih zapisa Narodne banke Hrvatske

53

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu

54

Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1996. godinu

55

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1996. godinu

56

Ispravak Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine