GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 17/1996

1. ožujka 1996.

261

Odluka o odlikovanju Redom Bana Jelačića

262

Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinskog rata

263

Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti

264

Odluka o odlikovanju Redom Bana Jelačića

265

Odluka o odlikovanju Redom Bana Jelačića

266

Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog

267

Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti

268

Odluka o odlikovanju Redom Bana Jelačića

269

Odluka o odlikovanju Redom kneza Domagoja s ogrlicom

270

Odluka o odlikovanju Redom Bana Jelačića

271

Odluka o odlikovanju Redom Bana Jelačića

272

Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog trolista

273

Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog

274

Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog trolista

275

Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti

276

Odluka o odlikovanju Redom Bana Jelačića

277

Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera

278

Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog križa

279

Odluka o odlikovanju Redom Petra Zrinskog i Frane Krste Frankopana s posrebrenim pleterom

280

Odluka o odlikovanju Redom Petra Zrinskog i Frane Krste Frankopana s posrebrenim pleterom

281

Odluka o odlikovanju Redom kneza Domagoja s ogrlicom

282

Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog

283

Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti

284

Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog križa

285

Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog trolista

286

Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera

287

Odluka o odlikovanju Redom Bana Jelačića

288

Odluka o odlikovanju Redom Redom hrvatskog trolista

289

Odluka o odlikovanju Redom Redom hrvatskog trolista

290

Odluka o odlikovanju Redom Redom hrvatskog trolista

291

Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti

292

Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad određenim ustanovama kulture

293

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Ivanec od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

294

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju magistralnog vodovoda "Josipdol-Skradnik"

295

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

296

Popis pravnih osoba ovlaštenih za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova

297

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta

298

Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru

299

Pravilnik o obrascima službene iskaznice i obliku značke turističkih inspektora

300

Naputak o obrascu, sadržaju i načinu uvođenja očevidnika objekata koje nadzire turistička inspekcija te očevidnika inspekcijskih nadzora i poduzetih mjera turističkog inspektora

301

Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova u domaćem organiziranom turističkom prometu

302

Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova u stranom organiziranom turističkom prometu

303

Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša

304

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-506/1993 od 14. veljače 1996.