GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 22/1996

20. ožujka 1996.

401

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Cochabambi, Republika Bolivija

402

Odluka o imenovanju Drage Muževića počasnim konzulom Republike Hrvatske u Cochabambi, Republika Bolivija

403

Odluka o potvrđivanju izbora Ivice Čemea za podžupana Županije Požeško-slavonske

404

Odluka o imenovanju dr. Krešimira Ćosića, generala pukovnika zamjenikom ministra obrane

405

Odluka o imenovanju Tihomira Vinkovića tajnikom Predsjednika Republike Hrvatske za odnose s javnošću

406

Uredba o osnivanju Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo

407

Rješenje o razrješenju Ivane Njerš dužnosti pomoćnice direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

408

Rješenje o imenovanju Željka Buntaka pomoćnikom direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

409

Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora poduzeća "Hrvatske ceste"

410

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora poduzeća "Hrvatske ceste"

411

Rješenje o dopuni Rješenja o utvrđivanju cijene obrazaca i registarskih pločica

412

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu

413

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

414

Pravilnik o pružanju ugostiteljkih usluga u pokretnim objektima

415

Pravilnik o hrvatskim normama

416

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti doktora stomatologije

417

Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike

418

Ispravak Naputka o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova u stranom organiziranom turističkom prometu