GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 26/1996

3. travnja 1996.

475

Odluka o odlikovanju g. Pertti Torstila Redom kneza Domagoja s ogrlicom

476

Odluka o odlikovanju g. Andreja Žlebnika Redom hrvatskog trolista

477

Odluka o postupcima za ustroj i provedbu projekta Sustava Državne riznice

478

Odluka o sanaciji "Cromax-a" d.d., Bjelovar

479

Odluka o izmjeni Odluke o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije

480

Rješenje o dodatnom imenovanju člana Ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

481

Rješenje o imenovanju Davora Rajčića savjetnikom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

482

Rješenje o dodatnom imenovanju Ivice Klema članom Ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

483

Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda"

484

Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća "Hrvatskih voda"

485

Rješenje o razrješenju Petra Pašića dužnosti povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Grad Knin i općine Kistanje, Ervenik, Orlić i Civljani

486

Rješenje o imenovanju Ante Maričića povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za Grad Knin

487

Rješenje o imenovanju Petra Pašića povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za općine Kistanje, Ervenik, Orlić i Civljani

488

Rješenje o razrješenju Ružice Kisić dužnosti člana Upravnog vijeća Klinike za plućne bolesti "Jordanovac", Zagreb

489

Rješenje o imenovanju Jasminke Katić članom Upravnog vijeća Klinike za plućne bolesti "Jordanovac", Zagreb

490

Rješenje o razrješenju Vladimira Tonkovića, dr. med., dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Klinike za traumatologiju, Zagreb

491

Rješenje o imenovanju Ružice Kisić predsjednikom Upravnog vijeća Klinike za traumatologiju, Zagreb

492

Rješenje o razrješenju Stjepana Brčića dužnosti člana Upravnog vijeća Klinike za traumatologiju, Zagreb

493

Rješenje o imenovanju Marijana Prusa članom Upravnog vijeća Klinike za traumatologiju, Zagreb

494

Rješenje o razrješenju Vinke Luetić Herman, dr. med., dužnosti člana Upravnog vijeća Klinike za tumore, Zagreb

495

Rješenje o imenovanju Nenada Stuparića, dr. med., članom Upravnog vijeća Klinike za tumore, Zagreb

496

Rješenje o razrješenju prof. dr. Dubravka Božičevića dužnosti člana Upravnog vijeća Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac", Zagreb

497

Rješenje o imenovanju Ružice Terze članom Upravnog vijeća Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac", Zagreb

498

Rješenje o razrješenju Vladimira Tonkovića, dr. med., dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških preparata

499

Rješenje o imenovanju Sonje Špehar članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških preparata

500

Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja

501

Pravilnik o obuci, ispitima i provjeri znanja i vještina pirotehničara te sadržaju i izgledu ovlasti za razminiranje

502

Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehničara

503

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja

504

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu

505

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom

506

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1995.

507

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1995.

508

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1996.

509

Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1996.

510

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1996.

511

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1996.

512

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1996.

513

Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1996.

514

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100% I grupe za 1996. godinu

515

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa

516

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1996.

517

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima, u godini 1996.

518

Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1996.

519

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1996.

520

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1995.

521

Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1996.

522

Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu

523

Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na obiteljsku mirovinu

524

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa

525

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1996.

526

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1996.

527

Objava o svoti prosječne jednoipolmjesečne i dvomjesečne plaće u Republici Hrvatskoj

528

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 1996. godine

529

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u ožujku 1996.

530

Ispravak Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova