GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 40/1996

21. svibnja 1996.

802

Uredba o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu

803

Pravilnik o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova (statusa ovlaštenog aktuara)

804

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja na veliko i malo, te o načinu i postupku osposobljavanja zaposlenika koji čuvaju i izdaju sredstva za zaštitu bilja

805

Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija za ovjeravanje i ugradnju taksometara

806

Obvezatne upute broj I - o redoslijedu radnji i tijeku rokova prema Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave

807

Obvezatne upute broj II - o obrascima za provedbu savjetodavnog referenduma na dan 2. lipnja 1996. godine

808

Obvezatne upute broj III - način uređivanja prostorija u kojima će birači glasovati na glasačkom mjestu

809

Obvezatne upute broj IV - način glasovanja birača na savjetodavnom referendumu

810

Obvezatne upute broj V - način glasovanja invalidnih osoba, nepismenih osoba te osoba koje zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu u mogućnosti glasovati na glasačkom mjestu