GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 90/1996

25. listopada 1996.

1583

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1584

Zakon o plaćanju doplatne marke "Izgradnja spomen-doma dr. Ante Starčević" u unutarnjem poštanskom prometu

1585

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

1586

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i štedionicama

1587

Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva radi utvrđivanja zakonitosti rada Državnog ravnateljstva za robne zalihe i drugih državnih tijela u svezi s izvozom pšenice i kukuruza i opravdanosti uvoza pšeničnog brašna

1588

Rješenje o imenovanju članova Stalne komisije za ocjenu studija utjecaja na okoliš magistralnih cesta i autocesta s pratećim objektima u Republici Hrvatskoj

1589

Rješenje o imenovanju članova Komisije za ocjenu "Studije utjecaja na okoliš naftovoda Slobodnica-Donja Vrba"

1590

Naredba o izmjeni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama

1591

Odluka o odobravanju sredstava za poticanje zapošljavanja

1592

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ustanova koja obavlja tehnički nadzor

1593

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za kakao-proizvode, proizvode slične čokoladi, krem-proizvode i bombonske proizvode

1594

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-467/1995 od 8. listopada 1996.

1595

Ispravak Zakona o zaštiti osoba i imovine