GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 6/1997

22. siječnja 1997.

85
Odluka o odlikovanju Redom Ante Starčevića 
86
Uredba o prestanku važenja Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine", br. 25/96) 
87
Uredba o Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu 
88
Uredba o izmjeni Uredbe o mjerilima i postupku osnivanja služnosti plodouživanja 
89
Odluka o računanju vremena u 1997. godini 
90
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaće predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, dužnosnika Republike Hrvatske i drugih dužnosnika koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske 
91
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Robertu Rezleru 
92
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Rimokatoličkoj župi Uzvišenja sv. Križa 
93
Rješenje o razrješenju Silvia Mićina dužnosti direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske 
94
Rješenje o razrješenju mr. Damira Zorića položaja predstojnika Ureda za prognanike i izbjeglice 
95
Rješenje o imenovanju mr. Damira Zorića direktorom Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske 
96
Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama 
97
Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova 
98
Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika u obavljenim inspekcijskim pregledima prosvjetnih inspektora i viših prosvjetnih inspektora Ministarstva prosvjete i športa