GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 17/1997

14. veljače 1997.

235

Odluka o razrješenju Mladena Lackovića dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih poslova

236

Odluka o imenovanju brigadira Stanislava Krulića pročelnikom Odjela za odlikovanja i priznanja Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

237

Odluka o izmjeni Odluke o postavljenju dr. Ivana Šimonovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u New Yorku

238

Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji prava lova na lovištima u vlasništvu države

239

Rješenje o razrješenju mr. Luke Stojakovića položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

240

Rješenje o razrješenju Franje Prebanića položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

241

Rješenje o razrješenju dr. Stjepana Tanića položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

242

Rješenje o razrješenju mr. Tomislava Vodopije položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

243

Rješenje o razrješenju mr. Mate Brstila položaja ravnatelja Uprave za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva

244

Rješenje o imenovanju prof. dr. Stanislava Severa pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva

245

Rješenje o imenovanju mr. Mate Brstila pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva

246

Rješenje o imenovanju mr. Miroslava Božića pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva

247

Rješenje o imenovanju dr. Zlatka Homena pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva

248

Rješenje o imenovanju Domagoja Ante Petrića pomoćnikom ministra povratka i useljeništva

249

Rješenje o imenovanju Nikole Vidaka pomoćnikom ministra povratka i useljeništva

250

Rješenje o imenovanju Antuna Babića pomoćnikom ministra povratka i useljeništva

251

Rješenje o imenovanju Marijana Buconjića pomoćnikom ministra povratka i useljeništva

252

Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje i neposrednu isplatu novčanih poticaja u poljoprivredi i ribarstvu

253

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja i neposredne isplate naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, NPK mineralna gnojiva i konzerve sardina

254

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. siječnja 1997. godine

255

Upute o postupku registracije obveza po bilateralnim sporazumima zaključenim s vladama zemalja članica Pariškog kluba

256

Obvezatne upute OŽ-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

257

Obvezatne upute OŽ-III o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

258

Obvezatne upute broj OLS II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave

259

Obvezatne upute OLS-III o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave

260

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-611/1996 od 5. veljače 1997.

261

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-132/1995 od 5. veljače 1997.