GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 61/1997

13.lipnja 1997.

942

Odluka o zabrani prijama službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske

943

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Ploče

944

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Zadar

945

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih

946

Izmjena Naputka za subvencioniranje izletničkih programa "HRVATSKA BAŠTINA"

947

Odluka o izmjeni Odluke o osnovicama, stopa-ma, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

948

Pravilnik o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem

949

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu C.B.B. d.o.o. Varaždin

950

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "T&K TAURUS" d.o.o. Zagreb-Centar

951

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "Valor" d.o.o. Zagreb-Medveščak

952

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Predragu Dabiću iz Zagreba

953

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Igoru Kosu iz Ivanca

954

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Draženu Vidmanu iz Ivanca

955

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Stjepanu Mihalini iz Varaždina

956

Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima "Expandia Invest" d.d., Zagreb

957

Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima "Fima-Invest" d.o.o. Varaždin

958

Rješenje o odobrenju produženja roka upisa i uplate dionica druge emisije "Convest banci", d.d. Zagreb

959

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-700/1997 od 11. lipnja 1997.

960

Ispravak Odluke o davanju koncesije za osnivanje Krapinsko-zagorske slobodne zone d.d., Krapina

961

Ispravak Odluke o davanju koncesije za osnivanje slobodne zone Osijek