GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 5/1998

3. travnja 1998.

34

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji

35

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari

36

Odluka o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o turističkoj suradnji

37

Odluka o objavi Ugovora o turističkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske

38

Odluka o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o turističkoj suradnji

39

Odluka o objavljivanju Sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Austrije

40

Odluka o objavljivanju Sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike

41

Odluka o objavljivanju Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju

42

Odluka o objavljivanju Sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju

43

Odluka o objavljivanju Administrativnog sporazuma o provedbi Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije