Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 4/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 4/1991

Zagreb, 2. veljače 1991.

86

Zakon o općenarodnoj obrani (pročišćeni tekst)

87

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra prometa i veza Republike Hrvatske za željeznički promet

88

Naredba o mjerama radi sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja u 1991. godini

89

Odluka ustavnog suda republike Hrvatske broj U/I-14/1991. od 29. siječnja 1991.

90

Odluka o privremenom finanaranju Privredne komore Hrvatske za razdoblje siječanj - ožujak 1991. godine

91

Odluka o privremenom financiranju Privredne komore regije Varaždin za period I - III 1991. godine

92

Odluka o privremenom utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa, te načinu i rokovima plaćanja doprinosa Zadružnom savezu Bjelovar za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 1991. godine

93

Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena

94

Objava o brisanju iz Registra doradivača poljoprivrednog sjemena

95

Objava o brisanju iz Popisa organizaaja udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

96

Objava o brisanju iz Registra proizvodača poljoprivrednog sadnog materijala

97

Objava o brisanju iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala

98

Objava o upisu u Registar proizvodaća poljoprivrednog sjemena

99

Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena

100

Objava o upisu u Popis organizaaja udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih zautvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

101

Objava o upisu u Popis organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

102

Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

103

Objava upisu u Popis organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala

104

Ispravak Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Poduzeća Hrvatska pošta i telekomunikacije