Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 8/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 8/1991

Zagreb, 21. veljače 1991.

184

Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

185

Ustavni zakon o dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

186

Rezolucija o prihvaćanju postupaka za razdruženje SFRJ i o mogućem udruživanju u savez suverenih republika

187

Rezolucija o zaštiti Ustavnog poretka Republike Hrvatske

188

Zakon o dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

189

Odluka o potvrdi Uredbe Vlade Republike Hrvatske

190

Uredba Vlade Republike Hrvatske

191

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za opće poslove Vlade Republike Hrvatske

192

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u organima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Budžetu Republike Hrvatske

193

Opći uvjeti isporuke električne energije

194

Tarifni sustav za prodaju električne energije

195

Pravilnik o posebnim uvjetima za uređenje poslovnih prostorija za promet oružja i municije i o evidencijama prometa oružja i municije

196

Koeficijent za plaćanje naknade općinama za korištenje prostora na kojemu su sagrađene elektrane koje nisu u sastavu Hrvatske elektroprivrede

197

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1990. godine

198

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. studenoga 1990.

199

Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju

200

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje I osnovici za određivanje tih naknada od 1.studenoga 1990.godine

201

Odluka o usklađivanju doplataka za pomoć i njegu od 1.studenoga 1990.godine

202

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1980.

203

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Rijeka za 1991. godinu

204

Ispravak Odluke o načinu evidentiranja i iskazivanja svota osnovica osiguranja koje se uzimaju za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika