Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 23/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 23/1991

Zagreb, 20. svibnja 1991.

686

Uredba o evidenciji prijašnjih vlasnika i oduzete imovine

687

Odluka o osnivanju Republičkog fonda "Zrinski I Frankopani"

688

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnoj obvezi ("Službeni list SFRJ", broj 64/85, 26/89 i 30/91) na teritoriju Republike Hrvatske

689

Odluka o utvrđivanju slivnih područja u Republici Hrvatskoj

690

Odluka o izmjenama Odluke o posebnom dodatku na maloprodajne cijene naftnih derivata

691

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"

692

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra znanosti, tehnologije i informatike

693

Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda za međunacionalne odnose

694

Rješenje o razrješenju glavnog i odgovornog urednika Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA"

695

Rješenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA"

696

Rješenje o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog člana Natječajne komisije za radnike koje imenuje Vlada Republike Hrvatske

697

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

698

Naredba o mjerama sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge u Republiku Hrvatsku

699

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih i drugih organizacija udruženog rada u kojima se može obavljati ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe

700

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon

701

Upute o provođenju nadzora nad stručnim radom u športu

702

Lista stručnjaka ovlaštenih za provođenje nadzora nad stručnim radom u športu

703

Rješenje ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-27/1991. od 18. tranja 1991.

704

Odluka o izmjeni vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

705

Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza iz osobnog dohotka koji se plaćaju prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice i zbrojne stope doprinosa koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

706

Najniža osnovna plaća za 1991. godinu

707

Ispravak Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske (pročišćeni tekst)