Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 34/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 34/1991

Zagreb, 16. srpnja 1991.

945

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

946

Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

947

Zakon o prestanku važenja Zakona o "Nagradi dr. Marija Schlesinger"

948

Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbe o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti

949

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika

950

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama

951

Zakon o izmjenama Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora

952

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata

953

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

954

Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o osnovama sistema javnog informiranja

955

Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o Saveznom sudu ("Službeni list SFRJ", br. 21/74, 20/82, 20/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

956

Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave ("Službeni list SFRJ", br. 23/78, 21/82, 18/85 i 37/88, 18/89, 40/89,72/89, 42/90, 74/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

957

Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o prekršajima kojima se povređuju savezni propisi ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 20/82, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

958

Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o izvršnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 27/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

959

Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

960

Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnim sudovima ("Službeni list SFRJ", br. 4/77 i 13/82) i Zakona o vojnom tužilaštvu ("Službeni list SFRJ", br. 4/77) na teritoriju Republike Hrvatske

961

Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi vršenja pojedinačnih akata i radnji poduzetih na temelju odredaba članka 236a. do 236o. Krivičnog zakona Republike Hrvatske IV broj 50/1-91 od 24. travnja 1991. ("Službeni list SFRJ", br. 37/91) na teritoriju Republike Hrvatske

962

Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o Službi društvenog knjigovodstva ("Službeni list SFRJ", br. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 i 20/91) na teritoriju Republike Hrvatske

963

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja

964

Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Fundacije Ivana Meštrovića"

965

Pravilnik o registraciji vozila Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

966

Pravilnik o sadržaju godišnjeg plana istraživanja, postupku ishođenja odobrenja za istraživanje te sadržaju izvješća o izvršenim istraživanjima mineralnih sirovina

967

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

968

Statut Hrvatskoga fonda za ravoj

969

Pravilnik o kriterijima i uvjetima za sufinanciranje razvojnih programa

970

Odluka o načinu klasificiranja aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i drugih financijskih organizacija s gledišta njihove naplativosti

971

Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice i zbrojne stope doprinosa koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca