Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 59/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 59/1991

Zagreb, 14. studenoga 1991.

1570

Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

1571

Odluka o potvrdi uredbi za zakonskom snagom koje je donio Predsjednik Republike Hrvatske

1572

Zaključci

1573

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada određenih materijalnih troškova

1574

Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima

1575

Pravilnik o iskaznicl povjerenika i pomoćnika povjerenika Vlade Republike Hrvatske

1576

Naredba

1577

Pravilnik o načinu vođenja evidenaja o poljoprivrednom zemljištu

1578

Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Republičkog fonda socijalne zaštite

1579

Uputstvo za primjenu Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima

1580

Rješenje o početku rada Carinske ispostave Krapina Carinarnice Zagreb

1581

Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbi o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla stoke

1582

Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla stoke